Aanmelden

aanmelden


Voor deelname voor Zorgboerderij "De haam" is het noodzakelijk een toezegging te hebben van het WMO zorgloket van uw gemeente. Maar we kunnen ook zorg bieden via de WLZ.  Als u hiervoor in aanmerking komt dat kan dat via onze cooperatie. Cooperatie Limburgse Zorgboeren is door en voor ons opgericht om zorg goed en gemakkelijk te laten lopen. Kijk op www.limburgsezorgboeren.nl voor meer informatie.

Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken. Meer informatie is te vinden op de website van het CAK.

Wij bieden in gezamenlijk overleg groepsvervoer aan voor cliënten die uit Venray en omgeving komen.

 

 

 

© 2014, Alle rechten voorbehouden

Zorgboerderij de Haam