Uitkomst tevredenheidsonderzoek

Uitkomst tevredenheidsonderzoek

Dit jaar hebben we voor het eerst een tevredenheidsmeting uitgevoerd met behulp van het systeem BergOp. Dit is door de Coöperatie Limburgse Zorgboeren (CLZ) georganiseerd waarbij wij de juiste gegevens aan hebben geleverd. 63% van de uitgezette vragenlijsten zijn ingevuld en hieruit kunnen we het volgende concluderen:

We zien dat de deelnemers en de cliëntvertegenwoordigers zeer tevreden zijn met de dagbesteding. Wat vooral gewaardeerd wordt is de persoonlijke aandacht van het personeel, dat de mantelzorger ontlast wordt, het landelijke karakter van de zorgboerderij, de gemoedelijke sfeer, dat er wordt gekeken naar de individuele behoefte en vooral de betrokkenheid. Ook worden er complimenten gegeven over hoe de zorgboerderij omgaat met de corona-crisis. Men is zeer te spreken over het contact met de deelnemers tijdens de sluiting in het voorjaar.

Leer- en verbeterpunten
Dit was de eerste keer dat we met BergOp de tevredenheidsmeting hebben uitgevoerd. De methode is voor ons wel goed bevallen, het systeem is wat ons betreft voldoende gebruiksvriendelijk. Dit geldt echter niet voor antwoordmogelijkheden. De vragen kunnen alleen met ja of nee beantwoord worden. Wij denken dat hierin meer ruimte moet komen zodat de deelnemers een antwoord kunnen geven wat wellicht beter past. Dit zullen we ook aan CLZ meegeven.

Wat hebben we gedaan en wat gaan we nog doen?
Omdat deze methode niet anoniem is, hebben we de resultaten met cliëntnaam in kunnen zien. We gaan eventuele opmerkingen van de individuele deelnemers persoonlijk bespreken of hebben dit inmiddels al gedaan.

Overig nieuws

Website door Aandachttrekkers Privacyregelement