12 oktober Thema-/inspraakavond

12 oktober Thema-/inspraakavond

Op dinsdagavond 12 oktober zijn de cliënten en partner/familie/naastbetrokkenen vanaf 19.30 uur van harte welkom op onze zorgboerderij op onze thema-/inspraakavond.

Jaarlijks wordt deze avond georganiseerd om jullie en ons de gelegenheid te geven om zaken te bespreken die voor onze cliënten en hun mantelzorgers belangrijk zijn. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen en onduidelijkheden bespreekbaar te maken, maar ook om jullie mening te geven over het reilen en zeilen in en rondom de zorgboerderij. Vorig jaar is deze avond niet doorgegaan vanwege de toen geldende corona-maatregelen. Zoals het er nu uitziet kunnen we dit jaar wel samenkomen en we zullen natuurlijk de dan geldende richtlijnen hanteren.

Het thema van dit jaar is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) want hierin zullen vanaf 2022 een aantal zaken gaan veranderen. We hebben Mariska Boon, Beleidsmedewerkster van de Gemeente Venray uitgenodigd om hierover uitleg te geven. We hopen op een interessante avond. Via mail hebben de genodigden inmiddels een uitnodiging ontvangen.

 

Overig nieuws

Website door Aandachttrekkers Privacyregelement