12 oktober Thema-/inspraakavond

12 oktober Thema-/inspraakavond

Vorig jaar kon de jaarlijkse thema-/inspraakavond niet doorgaan vanwege de welbekende reden.
Dit jaar willen we dit toch weer oppakken als het Corona-virus dit toelaat.

Op dinsdagavond 12 oktober willen we jullie weer bijpraten en de mogelijkheid geven om inspraak te leveren op het reilen en zeilen van de zorgboerderij.

De gemeente Venray zal uitleg komen geven over de veranderingen op het gebied van de WMO per 1 januari 2022.

De avond zal om 19.30 starten en we hopen dat jullie in grote getalen zullen deelnemen.
Te zijner tijd ontvangen jullie nog een uitnodiging.

Overig nieuws

Website door Aandachttrekkers Privacyregelement